Skip to content Skip to footer
1. Úvod

Vaše soukromí je pro nás důležité. Tento dokument vysvětluje, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, jak je používáme a jak s nimi nakládáme.

2. Shromažďování osobních údajů

Během procesu objednávání služeb na našich webových stránkách můžeme shromažďovat následující typy osobních údajů:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • Datum narození
  • Zdravotní informace a historie
3. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

  • Zajištění a správa objednávek služeb.
  • Komunikace ohledně vaší objednávky a poskytovaných služeb.
  • Zajištění kvalitní péče a přizpůsobení našich služeb vašim potřebám.
  • Plnění právních povinností, zejména v oblasti zdravotnictví.
4. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny, prodány nebo pronajaty třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou:

  • Poskytovatelům služeb, kteří jsou zapojeni do procesu poskytování služeb a jsou vázáni na dodržování ochrany osobních údajů.
  • Pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti naší kliniky nebo našich pacientů.
5. Zabezpečení osobních údajů

Pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme vhodné technické a organizační opatření proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo zničení dat.

6. Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto dokumentu nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, na výmaz vašich údajů nebo omezení zpracování, a právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

8. Kontaktní údaje

Pokud máte otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@zubar-naprikope.cz.

9. Souhlas

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ nebo podobným způsobem potvrzujete, že jste přečetli a souhlasíte s tímto Zpracováním osobních údajů.